جمله روز:
--- 1398/07/21 -----

استفاده از پايانه هاي تاكسي نيازمند فرهنگ سازي

نهادينه شدن استفاده از پايانه ها و ايستگاه هاي تاكسي

نيازمند فرهنگ سازي

 

شهر ساختاري در هم تنيده است كه هر يك از ابعاد آن بر ديگري تأثيرگذار است و براي اينكه اين همپوشانيها را به نحو احسن و در جهت رضايتمندي شهروندان مديريت كنيم، بايد قبل از اجراي هر طرحي با نظر مطالعاتي و كارشناسي مشاور به سمت اجراي طرح و پروژهاي رفت، چرا كه اجراي يك پروژه در شهر ميتواند موارد اجتماعي مثبت و منفي دارد.

ساماندهي و ايجاد فضايي مطلوب براي مسافران و رانندگان تاكسي و همين جلوگيري، از ايجاد ترافيكهاي كاذب در وروديها و مدخل خيابانها و ميدانها اشاره شده است.

* بايد ميزان رضايتمندي شهروندان از اجراي طرح ايجاد و يا جابجايي پايانههاي تاكسي مشخص شود

با در نظر گرفتن نظرات شهروندان و همينطور رانندگان از ايجاد پايانههاي تاكسي در سطح شهر با شهردار سقز گفتگويي ترتيب داديم.

مهندس نعماني با بيان اينكه، ايجاد پايانههاي تاكسي و تمركز مسافر و مشخص شدن ايستگاههاي مبدأو مقصد تاكسي اصلي پذيرفته شده است، گفت: با ايجاد پايانههاي تاكسي در قسمتهايي كه تاكسيها غيرگردشي و خطي هستند ايستگاه مبدأ و مقصد مشخص ميشود. وي افزود: در اجراي طرحهاي مختلف بايد بر اساس نظرات كارشناسي باشد تا طرح به طرحهاي موفق تبديل شوند.

نعماني عنوان كرد: ايجاد پايانههاي تاكسي مطمئناً در كاهش ترافيك وروديها و داخل خيابانها و همينطور ميدانها مؤثر بوده است، اما مسافركشهاي شخصي و تاكسيهاي گردشي در قالب اين پايانهها بيشتر و در هر نقطهاي اقدام به مسافرگيري و جابجايي مسافران ميكنند.

وي با بيان اينكه مباحث طرح شده از سوي شهروندان در خصوص اجراي طرح پايانههاي تاكسي را دوباره مطرح ميكنيم، بيان كرد: در شوراي ترافيك شهرستان وضعيت پايانههاي تاكسي را بررسي و نقاط ضعف و قوت آنها را مشخص مي‌‌كنيم.

وي در ادامه تصريح كرد: به همه مسافران و رانندگان تاكسي توصيه ميكنم كه رعايت نظم و قانون را بكنند تا در بهرهبرداري از امكانات عملكرد موفقي را داشته باشيم.

با توجه به اعلام نظارت از سوي شهروندان، اميدواريم كه با فرهنگسازي در جهت مطلوب از امكانات شهري به سمت ايجاد شهري منظم با رعايت قانون و مقررات حركت كنيم.

اگر به دنبال ايجاد مديريت يكپارچه و واحد شهري هستيم مطمئناً در اين خصوص شوراي شهر و شهرداري قبل از اجراي هر طرحي فرهنگسازي را سرلوحه كار خود قرار دهند تا در اجراي طرحها موفقتر عمل كنند. 

 

نظرات
ارسال نظر 
نام کامل
ایمیل
جهت پیگیری های بعدی. در وب سایت منتشر نخواهد شد
موبایل
جهت پیگیری های بعدی. در وب سایت منتشر نخواهد شد
کد امنیتی
عدد موجود در تصویر بالا را در کادر مربوطه وارد نمایید
متن
 
مناسبت‌ها
 
مزايدات و مناقصات
 
پرداخت الكترونيكي
 
دانلود ها
 
پيوندهاي سريع
آدرس و شماره تلفن ها

آدرس: كردستان - سقز - خيابان رسالت - شهرداري سقز - كد پستي: 6681653111
تلفن: 4-08736228863، فاكس: 08736212525
آدرس پست الكترونيك: saqqez.mun@gmail.com

آمار بازديد
کاربران آنلاین 0
دفعات مشاهده 280
ماه جاري 5742
سال جاری 33986
از ابتدا 507099
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری سقز است.