جمله روز:
--- 1398/03/29 -----

آگهي مزايده واگذاري جايگاه CNG شهرك دانشگاه شهرداري سقز بصورت اجاره به شركتهاي واجد شرايط (مرحله دوم)

آگهي مزايده واگذاري جايگاه CNG شهرك دانشگاه شهرداري سقز بصورت اجاره به شركتهاي واجد شرايط (مرحله دوم)

احتراما شهرداري سقز به استناد بند3صورتجلسه عادي شماره 4/361 مورخ 1395/10/18 شوراي محترم اسلامي شهر سقز و برابر با آئين نامه مالي در نظر دارد بهره برداري از جايگاه CNG شهرك دانشگاه با تاسيسات Nuovo Pignone ، ظرفيت 1500، تعداد 4 ديسپنسر، شماره اشتراك 20021186860 ، تعداد 8 نفر پرسنل، را از طريق مزايده به شركت هاي واجد شرايط و مورد تاييد شركت ملي نفت به شرح ذيل بصورت اجاره بها ماهيانه به مدت يك سال واگذار نمايد.

مبلغ پايه اجاره ماهيانه جايگاه شهرك دانشگاه شهرداري 172/000/000 ريال معادل هفده ميليون ودويست هزار تومان در ماه

اشخاص حقوقي داراي شرايط از روز دوشنبه مورخ 1396/05/23 تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1396/05/31 مي توانند با مراجعه به دفتر CNG واقع در شهرداري مركزي نسبت به دريافت فرم شركت در مزايده، واريز 10% مبلغ سپرده شركت در مزايده و يا كسب اطلاعات بيشتر اقدام نمايند، پيشنهادات واصله راس ساعت 12 روز چهارشنبه 1396/06/1 با حضور هيئت عالي معاملات بازگشائي، صورتجلسه و شركتهاي اول الي سوم هر جايگاه اعلام و معرفي خواهند شد.

1- متقاضيان مي بايست براي جايگاه مذكور مبلغ 206/400/000 ريال معادل بيست ميليون و ششصدو چهل هزار تومان (10% مبلغ پايه اجاره ساليانه جايگاه) بعنوان سپرده شركت در مزايده به حساب 14005211645 شهرداري سقز نزد بانك مسكن شعبه خيابان فخر رازي سقز واريز و اصل فيش واريزي به همراه ساير مدارك در پاكت سربسته تحويل واحد حراست شهرداري نمايند و يا توسط پست پيشتاز به آدرس: سقز- خيابان رسالت- شهرداري مركزي ارسال گردد.

2- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و به پيشنهادات مبهم و يا فاقد فيش سپرده ترتيب اثر نخواهد داد.

3- در صورتيكه شركتهاي اول تا سوم هر جايگاه ظرف مهلت مقرر (دو هفته پس از ابلاغ) نتوانند و يا نخواهند نسبت به عقد قرارداد و ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي اقدام نمايند و يا مدارك واجد شرايط بودن را نتوانند تهيه كنند؛ سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

4- برنده مزايده يا پيمانكار بايد از نيروهاي موجود و فعلي آموزش ديده (6 نفر اپراتور ثابت + 1 نفر نيروي ذخيره و جايگزين + 1 نفر سرپرست و تكنسين فني) جمعا 8  نفر بر اساس قانون كار استفاده كند.

5- بهره بردار جهت نگهداري و تعمير موضوع پيمان موظف به انعقاد قراداد نگهداشت با شركتهاي مورد تائيد شركت نفت مي باشد.

6- بهره بردار مؤظف است جايگاه موضوع پيمان را طبق شرح كار پيوست اين فرم نگهداري كند.

7- پرداخت كليه هزينه هاي جايگاه شامل گازبهاء، آب، برق، تلفن، حقوق و مزاياي پرسنل، تعمير،نگهداري و اورهال تاسيسات، تعمير و نگهداري از ساختمان ، شارژ به موقع كپسولهاي آتش نشاني، بيمه كامل جايگاه، ماليات، كاليبراسيون قطعات و تجهيزات، بازرسي مخازن و تجهيزات و دريافت گواهينامه معتبر، ارت سنجي تاسيسات و ساختمان و ..... برعهده بهره بردار يا پيمانكار مي باشد.

8- بهره بردار مكلف است روزانه، هفتگي، 10روزه و يا حداكثر 15 روزه نسبت به پرداخت گاز بها جايگاه اقدام نمايد.(بستگي به اعلام شركت گاز)

9- بهره بردار بايستي نسبت به آموزش اپراتورها،كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري، ارت سنجي تاسيسات و اخذ گواهي هاي لازم اقدام نمايد.

10- برنده مزايده براي جايگاه بايستي ضمانت نامه بانكي معتبر به مبلغ يكصد و پنجاه ميليون تومان در وجه شهرداري سقز بابت تضمين قرارداد و حسن اجراي تعهدات تحويل نمايد .

11- پيمانكار بعداز اتمام قرارداد بايستي جايگاه را از لحاظ فني به مانند روز اول برابر كارشناس فني شركت نگهداشت و شهرداري تحويل نمايد، در غير اينصورت شهرداري از محل ضمانت نامه اقدام مي نمايد.

12- شخص حقوقي برنده به هيچ وجه حق ندارد جايگاه را چه بصورت كلي و يا جزئي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي ديگر واگذار نمايد.

13- موارد خارج از اين آگهي مطابق با آئين نامه مالي شهرداري و يا قراداد في مابين بوده كه شخص برنده متعهد به قبول آن مي باشد.

نظرات
ارسال نظر 
نام کامل
ایمیل
جهت پیگیری های بعدی. در وب سایت منتشر نخواهد شد
موبایل
جهت پیگیری های بعدی. در وب سایت منتشر نخواهد شد
کد امنیتی
عدد موجود در تصویر بالا را در کادر مربوطه وارد نمایید
متن
 
مناسبت‌ها
 
مزايدات و مناقصات
 
پرداخت الكترونيكي
 
دانلود ها
 
پيوندهاي سريع
آدرس و شماره تلفن ها

آدرس: كردستان - سقز - خيابان رسالت - شهرداري سقز - كد پستي: 6681653111
تلفن: 4-08736228863، فاكس: 08736212525
آدرس پست الكترونيك: saqqez.mun@gmail.com

آمار بازديد
کاربران آنلاین 5
دفعات مشاهده 116
ماه جاري 4037
سال جاری 11612
از ابتدا 484725
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری سقز است.