جمله روز:
--- 1397/11/02 -----

آگهي مزايده - مرحله اول

آگهي مزايده شهرداري سقزمربوط به مغازه هاي جنب آتش نشاني، اتاق هاي واقع در طبقه فوقاني ترمينال سقز-سنندج، حجاري هاي وادي رحمت و پاركينگ زير گذر مجتمع تجاري آزادي.

 

شهرداري سقز در نظر دارد باستناد ماده 5 و 13آئين نامه مالي شهرداري ها و مجوزهاي شوراي محترم اسلامي شهر سقز نسبت به واگذاري سه دهنه مغازه واقع در جنب سازمان آتش نشاني و سه اتاق واقع در طبقه فوقاني ترمينال سقز سنندج و حجاري هاي شماره 2و3 وادي رحمت آيچي رابصورت اجاره ماهانه به مدت يك سال با قيمت پايه كارشناسي شده ذيل اقدام نمايد. فلذا از متقاضيان محترم دعوت به عمل مي آيد، جهت دريافت برگ و فرم شركت در مزايده و فيش 10 درصد سپرده به واحد مستغلات شهرداري واقع در ساختمان شهرداري مركزي، خيابان رسالت مراجعه نمايند.

مغازه هاي جنب آتش نشاني

1) مغازه شماره 1و 2 جنب سازمان آتش نشاني با قيمت پايه كار شناسي شده 7,040,000ريال

2) مغازه شماه 3و4 جنب سازمان آتش نشاني با قيمت پايه كارشناسي شده 7,590,000 ريال

3)مغازه شماره 5 جنب سازمان آتش نشاني با قيمت پايه كارشناسي شده 3,300,000 ريال

اتاقهاي واقع در طبقه فوقاني ترمينال سقز سنندج

1) اتاق محل كنوني دفتر انجمن صنفي شركتهاي مسافربري ترمينال سقز سنندج با قيمت پايه كارشناسي شده 1,500,000ريال

2) اتاق محل كنوني دفتر شركت مسافر بري شاهو سير با قيمت پايه كارشناسي شده 1,500,000يال

3)اتاق محل كنوني دفتر شركت مسافر بري ديدار سير گيتي با قيمت پايه كارشناسي شده 1,500,000ريال

حجاري هاي وادي رحمت

1) حجاري شماره 2 وادي رحمت آيچي با قيمت پايه كارشناسي شده 14,500,000ريال

2)حجاري شماره 3 وادي رحمت آيچي با قيمت پايه كار شناسي شده 19,500,000ريال

پاركينگ زير گذر مجتمع تجاري آزادي

واگذاري پاركينگ زير گذر مجتمع تجاري آزادي بصورت اجاره ماهانه به مدت يك سال با قيمت پايه كارشناسي شده به مبلغ 470,000,000 ريال

- شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار بوده و متقاضيان بايستي قيمت ثابت و مشخصي در پيشنهادات خود قيد نمايند. لذا به پيشنهادات درصدي و يا بالاترين قيمت هاي مبهم و فاقد سپرده وآدرس كامل، ترتيب اثر نخواهد داد وآنرا باطل و مخدوش اعلام ميدارد.

-هر گاه برندگان نفرات اول تا سوم در موعد مقرر نسبت به پرداخت بهاي زمين حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان باستناد ماده 8 آيين نامه مالي شهرداريها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

- رعايت ساير مقررات مالي و عقد قرارداد واگذاري الزامي مي باشد.

- پيشنهادات واصله با حضوركميسيون عالي معاملات شهرداري مفتوح وبرنده مزايده متعاقبا اعلام خواهد شد.

- هزينه چاپ آگهي مزايده به عهده برنده مزايده مي باشد.

نظرات
ارسال نظر 
نام کامل
ایمیل
جهت پیگیری های بعدی. در وب سایت منتشر نخواهد شد
موبایل
جهت پیگیری های بعدی. در وب سایت منتشر نخواهد شد
کد امنیتی
عدد موجود در تصویر بالا را در کادر مربوطه وارد نمایید
متن
 
مناسبت‌ها
 
مزايدات و مناقصات
 
پرداخت الكترونيكي
 
دانلود ها
 
پيوندهاي سريع
آدرس و شماره تلفن ها

آدرس: كردستان - سقز - خيابان رسالت - شهرداري سقز - كد پستي: 6681653111
تلفن: 4-08736228863، فاكس: 08736212525
آدرس پست الكترونيك: saqqez.mun@gmail.com

آمار بازديد
کاربران آنلاین 0
دفعات مشاهده 95
ماه جاري 134
سال جاری 46668
از ابتدا 464726
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری سقز است.