جمله روز:
--- 1398/07/22 -----

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

آگهي مناقصه شهرداري سقز جهت احداث کانال هدایت آب های سطحی شهر

-نام مناقصه گذار: شهرداری سقز به آدرس کردستان، سقز، خیابان رسالت ساختمان شهرسازی واحد پیمان و رسیدگی با شماره تلفن: 08736278600-08736227161

-موضوع مناقصه: احداث کانال هدایت آب های سطحی شهر-شهرک دانشکاه بلوار 70 متری مولانا

-زمان دریافت اسناد مناقصه: ساعت اداری (از ساعت 7/30الی 14/20 ) از تاریخ 98/3/27 لغایت 98/4/9

-مبلغ خرید اسناد: 400000مبلغ ریال واریز به حساب درآمد عمومی شهرداری به شماره حساب81132037 بانک رفاه شعبه خیابان جمهوری سقز

-آدرس محل دریافت اسناد: کردستان، سقز، خیابان رسالت ساختمان شهرسازی واحد پیمان و رسیدگی تلفن: 08736278600-08736227161

-آدرس محل تحویل پیشنهاد: کردستان، سقز، خیابان رسالت ساختمان مرکزی دفتر واحد حراست

-آخرین مهلت تحویل اسناد : تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه مورخ 98/4/20

-زمان بازگشایی پاکات: پیشنهادهای واصله در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 98/4/22 در کمیسیون مناقصه باز و قرائت میگردد. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند 7 فوق الذکر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 000/000/385/1 ریال است که به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز نقدی به حساب سپرده مناقصه گذار می باشد که بایستی در پاکت «الف» قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد.

- شهرداری سقز در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

-هزینه چاپ هر دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

- چاپ نوبت اول: 98/3/25 و چاپ نوبت دوم 98/4/1

نظرات
ارسال نظر 
نام کامل
ایمیل
جهت پیگیری های بعدی. در وب سایت منتشر نخواهد شد
موبایل
جهت پیگیری های بعدی. در وب سایت منتشر نخواهد شد
کد امنیتی
عدد موجود در تصویر بالا را در کادر مربوطه وارد نمایید
متن
 
مناسبت‌ها
 
مزايدات و مناقصات
 
پرداخت الكترونيكي
 
دانلود ها
 
پيوندهاي سريع
آدرس و شماره تلفن ها

آدرس: كردستان - سقز - خيابان رسالت - شهرداري سقز - كد پستي: 6681653111
تلفن: 4-08736228863، فاكس: 08736212525
آدرس پست الكترونيك: saqqez.mun@gmail.com

آمار بازديد
کاربران آنلاین 0
دفعات مشاهده 17
ماه جاري 5745
سال جاری 33989
از ابتدا 507102
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری سقز است.