جمله روز:
--- 1398/06/31 -----

فراخوان مناقصه عمومي تكميل پارك كوهستاني تپه مالان

شهرداري سقز در نظر دارد به استناد رديف 4 بند الف مصوبه شماره 5/109 مورخ 1398/01/18 شوراي محترم اسلامي شهر از محل اعتبارات داخلي سال 1398 مناقصه عمومي يک مرحله اي پروژه تکميل پارک کوهستاني تپه مالان را از طريق سامانه تدارکات الکترونيک دولت (ستاد) برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1398/06/12 مي باشد.

لذا بدينوسيله از عموم متقاضيان واجد شرايط و داراي گواهينامه معتبر صلاحيت و ثبت شده در سامانه اطلاعات نظام فني و اجرايي کشور دعوت به عمل مي آيد جهت اطلاع از شرايط مناقصه با مراجعه به پايگاه ملي مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و جهت دريافت اسناد از طريق سامانه تدارکات الکترونيک دولت اقدام و يا براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 36278600-087تماس حاصل فرمايند.

1 - دستگاه مناقصه گذار : شهرداري سقز

2 - دستگاه نظارت : معاونت عمراني شهرداري

3 - آخرين مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 1398/06/21

4 - مهلت زماني ارسال پيشنهاد : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1398/07/01

5- محل تحويل پاکت الف(تضمين شرکت در مناقصه ) : دفتر حراست شهرداري مركزي

6- هزينه خريد اسناد : 400/000 ريال واريز به حساب درآمد عمومي شهرداري به شماره 81132037 بانک رفاه شعبه خيابان جمهوري سقز

7- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 531،000،000 ريال

8- نوع تضمين شرکت در مناقصه : ضمانت نامه معتبر بانکي - واريز نقدي

9- زمان بازگشايي پاکات : ساعت 10 صبح روز سه شنبه 1398/07/02

10-شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختاراست.

هزينه چاپ آگهي دو نوبت بعهده برنده مناقصه مي باشد.

  

 
نظرات
ارسال نظر 
نام کامل
ایمیل
جهت پیگیری های بعدی. در وب سایت منتشر نخواهد شد
موبایل
جهت پیگیری های بعدی. در وب سایت منتشر نخواهد شد
کد امنیتی
عدد موجود در تصویر بالا را در کادر مربوطه وارد نمایید
متن
 
مناسبت‌ها
 
مزايدات و مناقصات
 
پرداخت الكترونيكي
 
دانلود ها
 
پيوندهاي سريع
آدرس و شماره تلفن ها

آدرس: كردستان - سقز - خيابان رسالت - شهرداري سقز - كد پستي: 6681653111
تلفن: 4-08736228863، فاكس: 08736212525
آدرس پست الكترونيك: saqqez.mun@gmail.com

آمار بازديد
کاربران آنلاین 0
دفعات مشاهده 33
ماه جاري 5919
سال جاری 28066
از ابتدا 501179
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری سقز است.