5 انتصاب جديد در شهرداري سقز
شهردار سقز در احكام جداگانه‌اي مدير عامل سازمان اتوبوس راني، مدير عامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني، مدير فرهنگي، اجتماعي و فضا سازي محيطي ، مسئول موتوري و مسئول روابط عمومي را منصوب نمود.

شهردار سقز در احکام جداگانه‌ای مدیر عامل سازمان اتوبوس راني، مدیر عامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني، مدير فرهنگي، اجتماعي و فضا سازي محیطی ، مسئول موتوري و مسئول روابط عمومي را منصوب نمود

دکتر چیاصالحی بابامیری در احکام جداگانه ای؛ ايرج گيلاسي را به عنوان سرپرست سازمان اتوبوسراني، محمد دولتي به عنوان سرپرست سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني، ئه هون اردلان به عنوان سرپرست حوزه فرهنگي، اجتماعي و فضاسازي محیطی، امير مرادي به عنوان سرپرست واحد موتوري و ناصر كريمي را به عنوان سرپرست واحد روابط عمومي شهرداري منصوب كرد.

شهردار سقز در اين مراسم ضمن تقدير و تشكر از زحمات و تلاش هاي بي وقفه مديران قبلي و فعلي شهرداري سقز بر لزوم اعتماد به مديران جوان تاكيد نمود و گفت: بايد اين مهم بيش از بيش تقويت و نهادينه شود.

دكتر باباميري ضمن تاكيد بر استفاده و بهره گيري از تجربيات و شيوه و روشهاي موفق مديريت شهري در حوزه هاي مختلف خواستار اهتمام و تلاش دوچندان مجموعه شهرداري براي خدمتگزاري بهينه به شهروندان شد