برگزاري اولين جلسه كمسيون سرمايه گذاري شهرداري سقز
اولين نشست هم انديشي كمسيون سرمايه گذاري شهرداري سقز با هدف آشنايي و تشريح وظايف اعضاي كمسيون، اولويت بندي پروژه هاي سرمايه گذاري، آسيب شناسي، تحليل و ارزيابي پروژه ها و... برگزار شد.

اولین نشست هم اندیشی کمسیون سرمایه گذاری شهرداری سقز با هدف آشنایی و تشریح وظایف اعضای کمسیون، اولویت بندی پروژه های سرمایه گذاری، آسیب شناسی، تحلیل و ارزیابی پروژه ها و... برگزار شد

در این جلسه که با حضور شهردار سقز، برخی از اعضای شورای شهر، دکتر سلطان پناه استاد دانشگاه، معاونین و مسئولان مربوطه شهرداری در سالن جلسات شهرداری برگزار شد، شهردار سقز ضمن اشاره به اهمیت کمیسیون سرمایه گذاری و تاثیر آن بر عمران و آبادانی شهری؛ بر درآمدزا بودن طرح های سرمایه گذاری، رفع مشکلات پیش روی سرمایه گذاران، حذف بروکراسی اداری و...تاکید کرد.

دکتر بابامیری گفت: انجام طرح های عمرانی و سرمایه گذاری موجب اشتغال و رونق اقتصادی در شهرها می شود که این امر با تلاش جمعی و همدلی میسر خواهد شد.

سپس دکتر محمد کرمی عضو شورای شهر سقز ضمن اعلام حمایت کامل شورای شهر از حوزه سرمایه گذاری بر نظارت کامل و دقیق بر چگونگی ورود بخش خصوصی در پروژه های شهری و سرمایه گذاری و همچنین انعقاد قراردادها تاکید کرد.

در ادامه توران خانی عضو دیگر شورای شهر در این نشست، استمرار جلسات کمیسیون سرمایه گذاری و پیگیری مباحث مطرح شده در خصوص نحوه جذب سرمایه گذار و تعریف پروژه های سرمایه گذاری برای حرکت به سوی توسعه و پیشرفت شهری را مهم عنوان کرد.

در ادامه دکتر سلطان پناه استاد دانشگاه و صاحب نظر در حوزه مالی و سرمایه گذاری؛ ظرفیت و پتانسیل های سرمایه گذاری شهر سقز را عالی توصیف کرد و اذعان داشت: باید بر پایه ظرفیت و پتانسیل موجود برنامه ها و طرح های متناسب ارایه نمود.

لذا ضروری است، مطالعات، تعریف اصولی و صحیح پروژه،، ظرفیت ها، طراحی ساز و کار، ایده و فاز ریسک پروژه قبل از ارائه به پیمانکار و سرمایه گذار انجام و مورد بررسی قرار گیرد.

در این نشست معاونین و مسئولان مربوطه شهرداری ضمن ارایه نظرات و پیشنهادات خود، برگزاری جلسات تخصصی سرمایه گذاری را مثبت ارزیابی نموده و خواستار اولویت بندی پروژه ها، آینده نگری، انجام مطالعات اولیه در مورد پروژه ها، بررسی تمام ابعاد مالی و قانونی قراردادها قبل از اجرا و تحویل به پیمانکار و سرمایه گذار ، پایبندی سرمایه گذار و پیمانکار به تعهدات خود، حذف بروکراسی اداری، نادرست بودن نگاه ترس به حوزه سرمایه گذاری، توجه ویژه به اجرای پروژه های سرمایه گذاری در سایر محلات ... تاکید کردند.

شایان ذکر است، در این نشست تعدادی از پروژه های پیشنهادی شهرداری و سرمایه گذاران بخش خصوصی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.